بزرگترین شب های تخفیف سال

تخفیف های پلکانی
از جمعه سیاه تا 99/09/09

جمعه بازار
سیاه

100
هزار تومان
تخفیف
بزن بریم

NOVEMBER 30

2020

موبایلتو بده کد تخفیف بگیر!

بزرگ ترین شبای تخفیفی آخرین سال قرن تو راهه. از جمعه سیاه تا 99/9/9 خارق العاده ترین تخفیف قرن روبگیر، 100هزار تومن تخفیف برای شمایی که شماره موبایلت رو توی کادر زیر وارد می کنی تا هم روز جمعه شروع جمعه بازار سیاه رو بهت یاد آوری کنیم و هم کد تخفیف پلکانی رو دریافت کنیجمعه بازار سیاه

آرایشی و بهداشتی

تا 100 هزار تومان تخفیف

از جمعه 99/09/07 تا 99/09/09

جمعه بازار سیاه

محصولات شوینده

تا 100 هزار تومان تخفیف

از جمعه 99/09/07 تا 99/09/09

جمعه بازار سیاه

مد و پوشاک

تا 100 هزار تومان تخفیف

از جمعه 99/09/07 تا 99/09/09