خب دایایی های عزیزم. این هفته هم مثل هر هفته جمعه بازار داریم.


بعضی اوقات ما چیزهایی می خوایم که به آنها نیاز داریم اما نمی دونیم کجا با کیفیت بالا و قیمت مناسب پیداش کنیم.


دایا بهترین کالاهایی رو که به دردت می خوره و خیلی کاربردی رو تو جمعه بازار برات تخفیف ویژه میذاره.


پس از این فرصت استفاده کنین و بدویین بیاین جمعه بازار تا چیزهایی که به دردتون  می خوره از دستتون نرفته.


این فرصت طلایی فقط تا ساعت 24 جمعه شب