خدمات مشتریان - تماس با دایاسنتر

دوست خوب و عزیزم، اگر کالایی که میخوای اینجا تو تخفیف حال خوب نیست از همینجا به تیم فروش دایاسنتر بگو تا حالش رو خوب کنیم!

برای پیگیری یا سوال درباره سفارش و یا ثبت پیشنهاد کالا برای تیم پشتیبانی و فروش از فرم زیر استفاده کنید.